Cách phát âm sannyasins

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: MangaloreताराkalaivaniUpanishadAnjana