Cách phát âm Homomorphism

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Homomorphism

    • similarity of form

Từ ngẫu nhiên: dognuclearinterestingbeautifulwhat