Cách phát âm itterbium

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: holnapfülemülekéremszerelemGyőr