Cách phát âm Iberians

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Iberians

    • a native or inhabitant of Iberia in the Caucasus
    • a native or inhabitant of the Iberian Peninsula (especially in ancient times)
    • of or relating to the Iberian Peninsula or its inhabitants

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: dancegirlprettynucleardata