Cách phát âm Chielo

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: mkpisi-akaAFODédéChinua Achebechi