Cách phát âm adda't ditoy

Từ ngẫu nhiên: ania/anaasino/asinnoadoapoading