Cách phát âm agbasbasa

Từ ngẫu nhiên: agbiagayataddaawanapay