Cách phát âm Amami

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: agrigrigatagriririagdawatagkiddawagparang