Cách phát âm aminen

Từ ngẫu nhiên: agbiagayataddaawanapay