Cách phát âm aw-away

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: agbiagayataddaawanapay