Cách phát âm balasang

Từ ngẫu nhiên: agbiagayataddaawanapay