Cách phát âm danasem

Từ ngẫu nhiên: agbiagayataddaawanapay