Cách phát âm dimo

Từ ngẫu nhiên: agaramidagpaysoAbraalalyaammo