Cách phát âm dungngu

Từ ngẫu nhiên: ania/anaasino/asinnoadoapoading