Cách phát âm guram

Từ ngẫu nhiên: agbiagayataddaawanapay