Cách phát âm kauddian

Từ ngẫu nhiên: agturongariwawaagongagdadamoagawen