Cách phát âm kenkan

Từ ngẫu nhiên: agbiagayataddaawanapay