Cách phát âm langit

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: agrigrigatagriririagdawatagkiddawagparang