Cách phát âm rupam

Từ ngẫu nhiên: ania/anaasino/asinnoadoapoading