Cách phát âm tungpalem

Từ ngẫu nhiên: abayagbasaallawagiayabapagisu