Cách phát âm tungpalem

Từ ngẫu nhiên: ania/anaasino/asinnoadoapoading