Cách phát âm intervened

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: beautifulcan'tthoughtsureEnglish