Cách phát âm itdem

Từ ngẫu nhiên: aldawagyamanakagbalinamiananagtunged