Cách phát âm Jacques-Bénigne Winslow

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: je suisamourHermèsenculéRose