Cách phát âm guot

trong:

Từ ngẫu nhiên: patoismusmusmyuuzikbwaibeta