Cách phát âm jerkiness

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của jerkiness

    • the quality of being spasmodic and irregular

Từ ngẫu nhiên: pronunciationdancewalkcan'torange