Cách phát âm John James Audubon

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của John James Audubon

    • United States ornithologist and artist (born in Haiti) noted for his paintings of birds of America (1785-1851)

Từ ngẫu nhiên: TuesdaygirlprettyEnglishCaribbean