Cách phát âm John Schuster

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: HilversumPieter BrueghelTafelMeerHerman Van Rompuy