Cách phát âm John Wycliffe

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của John Wycliffe

    • English theologian whose objections to Roman Catholic doctrine anticipated the Protestant Reformation (1328-1384)

Từ ngẫu nhiên: LondonWednesdayAprilGermanyThursday