Cách phát âm kürzer

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: einsfünfsechszwölfauch