Cách phát âm klòròks

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ayeraMamaportawelatawela