Cách phát âm kriz

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: sikourtaolTuvaluAn Oriantglav