Cách phát âm blandiloquentulus

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: quid est veritasCaveat Emptormea culpamilesVerba volant scripta manent