Cách phát âm concilium

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Sub specie aeternitatisaqua vitaelectusaccipiotestis