Cách phát âm concilium

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Requiescat in paceaequitaslibertasPater noster qui es in caelisdeus ex machina