Cách phát âm Panormus

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: signumoppidumpecunia non oletancillaeDivide et impera