Cách phát âm triticeae

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: veniaGermaniaeubi major minor cessatTemet NosceViribus unitis