Cách phát âm le vendeur

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ça va ?Champs ElyséesPariscinqpetit