Cách phát âm Leslie Stephen

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: beautifulcan'tthoughtsureEnglish