Cách phát âm lagoe

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: cadregaquaternasiunàlPaviapirla