Cách phát âm Vilayphone Ketkeophomphone

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ລາວຂ້ານ້ອຍເຮົາເຈົ້າທ່ານ