Cách phát âm locomotion

locomotion phát âm trong Tiếng Anh [en]

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm locomotion trong Tiếng Anh

Định nghĩa
  • Định nghĩa của locomotion

    • the power or ability to move
    • self-propelled movement

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của locomotion

    • mouvement par lequel on se transporte d'un lieu vers un autre

Từ ngẫu nhiên: stupidandcuntbeenbutter