Cách phát âm ryte ryti

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 1.000 / tūkstantisŠiaurinė (← Polaris)stabmeldystėžemė / Žemėsandara