Cách phát âm Lulu

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Lulu

    • a very attractive or seductive looking woman

Từ ngẫu nhiên: TuesdaygirlprettyEnglishCaribbean