Cách phát âm lunettes fumées

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: salutBon voyageje ne sais quoiMonsieurtu