Cách phát âm Michel Eyquem de Montaigne

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: aoûtmerciFrançaisnoustrès bien