Cách phát âm millilitres

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của millilitres

    • a metric unit of volume equal to one thousandth of a liter

Từ ngẫu nhiên: carbathFloridaEdinburghmilk