Cách phát âm moaned

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của moaned

    • an utterance expressing pain or disapproval
    • indicate pain, discomfort, or displeasure

Từ ngẫu nhiên: penChicagooftenCanadanausea