Cách phát âm Monophysitic

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Monophysitic

    • of or relating to Monophysitism

Từ ngẫu nhiên: LondonWednesdayAprilGermanyThursday