Cách phát âm Monsieur

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Monsieur

    • used as a French courtesy title; equivalent to English `Mr'

Từ ngẫu nhiên: TuesdayTwitterAustraliaworlddog