Cách phát âm movimento de rotação

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: simjunhodezembroparabénsbraço