Cách phát âm mulled wine

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của mulled wine

    • wine heated with sugar and spices and often citrus fruit

Từ ngẫu nhiên: WikipediacomputeraIrelandone